Katharina Grosse

Cokeypane, 2011

Mappe mit 4 Lithografien
Portfolio 4 lithographs
100 x 70 cm
Edition
Preis: EUR 6000,-

 

 

 

 

 

 

Impressum